Aflatot - Családi eszköztár vagyis, hogyan vonjuk be a szülőket a gyerekeik pénzügyi nevelésébe?


Az Aflatot program stratégiájának részeként került kidolgozásra a Családi eszköztár, módszertani könyv, amely a családok bevonását célozza meg a gyerekek tanulási és fejlődési folyamataiba, egy szisztematikusabb és tudatosabb módon, mintegy eszközöket adva a szülők kezébe.

A módszertan segíti a szülőket, hogy elsajátítsák az alapvető stratégiákat, hogy a gyermekeik képesek legyenek az önálló döntéshozatalra, érzelmeik megértésére,a természet és a természeti kincseinek felfedezésére, illetve arra biztassák őket, hogy megtanuljanak spórolni, költeni és megosztani.

Az Aflatot családi eszköztár három részt foglal magában.

Először is a szülői részvételt elősegítő egyszerű otthoni feladatokat jelenti, amelyek az Aflatot tananyag részét képezik a kézikönyvben. Ezeket a feladatokat abból a célból tervezték, hogy a szülőket tájékoztassák azokkal a foglalkozásokkal kapcsolatban, amelyekben gyermekeik részt vesznek. Arra is bátorítja őket, hogy otthon erősítsék tovább az Aflatot program kulcsüzeneteit.

Másodsorban az Aflatot civil szervezetek szakembereinek és facilitátorainak szóló tréningje is fókuszál a szülői részvétel fontosságára azzal, hogy gyakorlati stratégiákat nyújt a részvételre és az együttműködésre. A Családi Eszköztár tartalmaz egy kiegészítő feladatgyűjteményt az Aflatothoz kapcsolódóan, amelyeket a civil szervezetek szakemberei mutatnak be a kisgyerekek szüleinek és/vagy fő gondviselőinek. Mindegyik feladat arra összpontosít, hogy megismertesse a családokat bizonyos témákkal beszélgetéseken és visszajelzéseken keresztül. Ezután a feladatokat néhány gyakorlati irányelv követi arról, hogyan vezessük be az ötleteket és viselkedéseket a mindennapi otthoni életbe.

A szülői együttműködés és részvétel nagyon értékes a kisgyerekek tanulásában. A sokrétű stratégiák és megközelítések célja az, hogy megerősítse a kapcsolatot a szolgáltatások és a családok között, hogy támogassa a szülőket a szülői szerepükben, valamint, hogy képessé tegye őket arra, hogy részt vehessenek gyermekeik tanulási folyamataiban, fejlődésében. Ezen felül segíti a tanárokat, facilitátorokat és civil szervezetek szakértőit a családokkal való együttműködés kialakításakor fellépő kihívások kezelésében.

A Családi eszköztár az Aflatot tanári kézikönyvvel együtt használható, pedagógusok, facilitátorok támogatásával, A családi eszköztár továbbfejlesztését és a magyarországi adaptálását az egyesületünk szakemberei végzik, óvodapedagógusok együttműködésében,

A szakmai munkánkat és a Családi eszköztár magyar nyelvű megjelenését az Erasmus+ programban elnyert nemzetközi pályázatból valósítjuk meg.

#óvodapedagógusok #pénzügyinevelés #készségfejlesztés #gyerekek #szülőikézikönyv