top of page

Képzéseinken mindig a gyakorlatcentrikusság, a készségfejlesztés van a fókuszban.

A nem-formális tanulás eszközeit használva támogatjuk a résztvevőket abban, hogy egyéni céljaikat meg tudják valósítani.

Néhány emlékezetes képzésünk beszámolója olvasható itt

 • 2013 Esélyegyenlőségi programsorozat

 • 2012-13 Csoportos pályaorientációs foglalkozás-sorozat a Montessori Erzsébetvárosi Gimnáziumban

 • 2012 Készségfejlesztő, kompetencianövelő tréning fiataloknak

 • 2011 Önkéntes koordinátori tréning a Ferencvárosi tanodában

 • 2007-08 Gyakorlatcentrikus-munkaerő-piaci képzés

                  Esélyegyenlőségi programsorozat

Budapesti, Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal együttműködve

                                                              2013. március-május

1. Fiatalok az élet küszöbén - „Párválasztás és pályaválasztás”

1 alkalmas tréninget tartottunk a 21. kerületi középiskolában hátrányos helyzetű fiataloknak. 12 fő vett részt a foglalkozáson.

A foglalkozás célja a fiatalok önértékelésének növelése volt, saját képességeik és személyiségük feltérképezése, a személyiség pozitívumainak megerősítése, amelyek alapját képezik a jó párválasztásnak.

A pályaválasztás témáját több szempontból is körbejártuk. Jelen társadalmunkban a pályaválasztás nem egy egyszeri döntést jelent; életpályánk során számtalanszor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy akár személyes fejlődésünk, akár a külső körülmények változása miatt változtatni kényszerülünk, esetleg új szakmát kell elsajátítanunk. Kérdőívek, önkitöltős eljárások segítségével visszajelzést kaptak a fiatalok a tréning során érdeklődésükről, képességeikről a pályaválasztásuk elősegítése céljából

2. Családtervezés foglalkozás

2 alkalommal, két különböző helyszínen tartottunk foglalkozást Budapest 22. kerületében. A családtervezésről beszélgettünk fiatalokkal, fiatal anyákkal védőnő és szociális munkás szakember részvételével, azzal a céllal, hogy a családalapítás előtt álló fiatalokat, fiatal anyákat hozzásegítsük a tudatos családtervezéshez.

                                                               ..........

3. Foglalkozássorozat a család mentális közérzetének javítása érdekében

A foglalkozássorozat 5 témájából az első kettő valósult meg ebben a program során

1. Szülői szerepek;

2. Vallás szerepe a család életében;

3. Halál a család életében: hogyan beszéljünk róla? 4. Konfliktusok a családban: hogyan oldjuk fel? 5.  Aktív család, közös programok.

Többszörösen hátrányos helyzetű családokkal beszélgettünk a foglalkozássorozat alkalmain a X. kerületben. Az érintett témákon keresztül  a résztvevők beszéltek magukról, nehézségeikről és élményeikről egyaránt. A tapasztalatok azt mutatták, hogy több ehhez hasonló foglalkozásra lenne szükség a  hátrányos helyzetű családok számára.

4. Workshop sorozat tanácsadó jelleggel - Család és munka egyensúlyának             megőrzése céljából

6 alkalomból álló workshopot tartottunk, amely különböző helyszíneken valósult meg, más-más kerületekben. A téma aktuális napjainkban, az egyik legfontosabb kérdés, amire a családoknak, egyéneknek oda kell figyelnie, hisz közvetve vagy közvetlenül a társadalom minden tagja érintve van. A program során több társadalmi csoport képviselőit is sikerült elérni a témával, összesen közel 100 főt.

5. Családbarát műhely

1-1 alkalom a 8. és 9. kerületben

Egy fókuszcsoportos felmérést tartottunk a 8. és a 9. kerületben, ahol a családokat kérdőívekkel szólítottuk meg, és irányított beszélgetéseken folytattunk velük arról, hogy mitől tartanák családbarátnak a környezetüket.

5. Családbarát műhely

1-1 alkalom a 8. és 9. kerületben

Egy fókuszcsoportos felmérést tartottunk a 8. és a 9. kerületben, ahol a családokat kérdőívekkel szólítottuk meg, és irányított beszélgetéseken folytattunk velük arról, hogy mitől tartanák családbarátnak a környezetüket.

6. Esély órák

A program célja szemléletformáló, és az önkéntesség fontosságát hangsúlyozó programok megvalósítása volt, az általános iskolás és középiskolás korosztály számára ún „esély órák” keretében. A speciálisan megtervezett toleranciaépítő foglalkozások interaktív beszélgetésekkel, kisfilmek megvitatásával teltek és a diákok védett körülmények között, játékos formában megtapasztalhatták, milyen a látás-. és hallássérültek, valamint a mozgásukban korlátozott emberek élete. Emellett megismerték a hatékony segítés szemléletét és egyes módszereit, továbbá az akadálymentesítés ügyének jelentőségét. Megismerkedhetnek többek között a kerekesszék használatával, az alternatív kommunikációs eszközökkel (a siketek jelnyelvével). A toleranciaépítő foglalkozásokon pedig más hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra kerültek a fókuszba: mint a romák és az idős emberek.

Csoportos pályaorientációs foglalkozássorozat

a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium 12. osztályos nappali tagozatos tanulói részére

                                2012. november - 2013. január

Az iskola 21 végzős diákjával dolgoztunk 2 csoportban 3 hónapon át.

Minden csoportot két-két tanácsadónk vezetett a korábbi tapasztalatokra épített tematika szerint, amit most a diákokra jellemző sajátosságok alapján alakítottunk ki.

Az egyes alkalmakon a fiatal felnőttekkel közösen a saját erőforrásokra építve végigvettük az álláskeresés fontos lépéseit. Feltártuk a motivációkat, megismertük, megismertettük egymással a résztvevők erősségeit. Segítettünk a meglévő kulcskompetenciák feltárásában, fejlesztésében, különösen azokban, amelyek az elhelyezkedésnél fontosak. Ki-ki ismereteket kapott választott szakmájával kapcsolatban és személyre szabott segítségnyújtást az önéletrajz, motivációs levél elkészítésében. Szituációs játékban készültünk fel az állásinterjúra.

 

A Szempont Alapítvány munkavállalási tanácsadó munkatársával dolgoztunk szoros együttműködésben, aki a csoportos alkalmakon részt véve ismerhette meg mélyebben azokat a diákokat, akiknek később, a program további részében egyénileg mentorációs segítséget nyújtott.

Készségfejlesztő, kompetencianövelő tréning fiataloknak

                                                       a Bee Wise céggel és az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel közösen

                                              2012. augusztus

Az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel és a Be Wise céggel közösen 17 és 25 év közötti állást kereső vagy vállalkozás indítását tervező, több országból érkezett külföldi és magyar fiatalnak tartott készségfejlesztő és kompetencianövelő csoportos foglalkozásokat egyesületünk 2 munkatársa Hollókőn.

Önkéntes koordinátori tréning a Ferencvárosi Tanodával közösen

                                                    2011. szeptember

Helyszín: Ferencvárosi Tanoda, KÖZÉRT

Időpontok, események:

      2011. szeptember 08-10.   Önkéntes koordinátori tréning

      2011. szeptember 14-16.    Önkéntes tréning

      2011. szeptember 17.          Önkéntes Nap a Bakáts téren.

A tréningek célja:

Az  önkéntes-koordinátor  képzés  során  a  csoportvezetői  funkciók  és  kompetenciák  elsajátítását  tartjuk  fontosnak: speciális területről  van  szó,  hiszen a koordinátoroknak nem  beosztottakat  kell  irányítani, hanem  önkéntes  munkát vállaló embereket, akik ráadásul a civil szférában kívánnak  segítő tevékenységet végezni,  tehát itt  szervezet- és célcsoport specifikus  képzésekről beszélünk, melyek az adott csoport igényeire reagálnak.

Az  önkéntes  képzés  során  a  leendő  önkénteseket  készítjük  fel  az  önkéntes  munkára  annak  érdekében,  hogy  céltudatosan válasszanak  szervezetet és  valóban hasznos  munkát végezzenek  önkéntesként.

A program zárásaként mindkét tréning résztvevőinek lehetőséget biztosítottunk a Bakáts téri Önkéntes Napon való részvételre.

Támogató: NCA

Gyakorlatcentrikus munkaerő-piaci tanácsadás

                                képzés szociális szakembereknek(HEFOP)

                                                 2007-2008

A program főbb elemei: tananyagfejlesztés, elméleti és gyakorlati képzés lebonyolítása.

A program célja volt, hogy a szociális területen dolgozó szakemberek szakmai tudását munkaerő-piaci ismeretekkel bővítse annak érdekében, hogy a hozzájuk forduló aktívkorú álláskeresőknek megfelelő minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A képzésben résztvevőket ennek megfelelően munkaerő-piaci ismeretek oktatásával és készségeik fejlesztésével, új módszerek megismertetésén keresztül készítettük fel a hátrányos helyzetű munkanélküli csoportok problémáinak ellátására, és ehhez biztosítottuk a szorosan kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok megszerzését is.

Két csoportban összesen 21 főt képeztünk ki Közép-Magyarország területén működő szociális intézmények munkatársaiból.

A képzés részei 

 • álláskereső modul,

 • rendszeres szociális segélyezettek  

 • pszichés betegek munkaerő-piaci reintegrációja 

 • esélyegyenlőség

 

A képzésben minden modul tartalmazott készségfejlesztő és gyakorlati részt. A képzésen résztvevő szakemberek - a képzésük ideje alatt folyamatosan - írásban is reflektáltak az elsajátított tananyagrészekre.

A résztvevők

Szociális szakemberek vettek részt a képzésben, köztük fogyatékkal élő személyek is.

Az első csoportban egy mozgássérült, és egy látássérült szociális szakember képzése valósult meg. Látássérült hallgatónk számára elektronikus tananyagot biztosítottunk. A képzést vakbarát honlapokon is meghirdettük.

A második csoportban egy hallássérült szociális szakembert képeztünk. A vele való kommunikáció egyrészt a gyakorlati tapasztalatok szerzésének lehetősége volt, másrészt pedig tolmács segítségét vettük igénybe.

A képzés helyszínei akadálymentesek, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetőek voltak.

A program általános hatásai:

Beigazolódott az előzetes szükségletfelmérés eredménye: ez a program olyan igényekre reagál, amellyel hiányt pótol.

A munkanélküliek ellátása a területileg illetékes önkormányzatok hatáskörébe tartozik, amelyek gyakran a családsegítő szolgálatokkal vagy civil szervezetekkel kötött megállapodás alapján kihelyezik ezt a szolgáltatást. Ez a program szociális szakembereket célzott meg, akik ezt a feladatot intézményeikben ellátják

A képzésben részesült szociális szakemberek rendszeres kapcsolattartása által a különböző szociális intézmények közötti együttműködés jobban "bejáratódott". Kialakult egyfajta hálózatos együttműködés. Hatékonyabbá vált a különböző szociális intézményekben megjelenő álláskereső ügyfelekkel folytatott munka.

Ismertebbek lettek az álláskeresőkkel folytatott szociális munka komplex módszerei, és az a szemlélet, mely álláskeresőként kezeli az ügyfeleket, integrált és gyakorlati módszerekkel dolgozik.

A program konkrét hatásai:

 • A képzésben részt vett szakemberek sokféle szociális intézményből érkeztek, és ez a sokféle tapasztalat és sokszínűség hozzáadott értékként és tapasztalatként megjelent a képzés során.

 • Már a projekt időszaka alatt konkrét együttműködés valósult meg pl. a hajléktalan, és a fogyatékos álláskereső ügyfelekkel dolgozó szakemberek között.

 • VIII. ker.-i CSSK, a gyakorlati oktatásnak helyszínt adó intézmény, a projekt lezárása után, továbbra is igényt tartott az álláskereső klub működésére.

 • Módszertani támogatást továbbra is biztosítunk a képzésben résztvevő szakembereknek. További célunk egy Szakmai műhely létrehozása – a kiképződött szakemberekkel- és a hálózatos együttműködés megteremtése.

 • A hálózatos és szakmai műhelymunka folytatásához, illetve újabb képzések indításához pályázatot adtunk be.

bottom of page