top of page

Munkaerő- piaci szolgáltatások nyújtásával az egyesület egyes munkatársai a megalakulás óta, maga az egyesület  pedig 2005 óta foglalkozik.

A hátrányos helyzetű emberek segítésének egy kulcspontja az álláskeresés, az elhelyezkedés támogatása komplex, egyénre szabott módszerekkel, a készségfejlesztéseken keresztül - legyen szó egyéni vagy csoportos szolgáltatásról, mentorációról vagy tanácsadásról. Ennek hatékony gyakorlati megvalósítóhelye az "álláskereső klub", melyhez egyéni tanácsadás kapcsolódik. 

2011-12 Álláskereső Klub a VIII. kerületben

Egyesületünk 7 hónapon át nyújtott Álláskereső Klub szolgáltatást a nyolcadik kerületben a családsegítő központtal közösen a kerület lakosai számára.

Főként olyan ügyfeleket láttunk el, akik több éve nem dolgoztak, alacsony iskolai végzettséggel rendelkeztek, sok volt köztük, az 50 év feletti hátrányos helyzetű álláskereső.

Két tanácsadó és egy asszisztens munkatárs fogadta az ügyfeleket hétfői és csütörtöki napokon délelőtt.

Munkamódszerünk:

Tanácsadóink az első interjú során közelebbről megismerik az álláskereső helyzetét, majd ez alapján együttműködési megállapodást kötnek a közös munkáról, ami szerint a tanácsadó segít

 • a célállásra készített fényképes profi önéletrajz elkészítésében

 • e-mailcím létrehozásában

 • hogyan kell jelentkezni állásokra e-mailen

 • átbeszéli az ügyféllel az állásinterjúk tapasztalatait

 • álláskeresési módszereket ajánl

 • információkat nyújt állásokról, képzésekről, ellátásokról, stb.

Emellett

 • állásajánlatokat biztosítunk az internetről; kinyomtatva, végzettség szerint szortírozva

 • telefonálni lehet állásügyben

 • interneten is lehet állásokra jelentkezni

 

A tanácsadóval együttműködő ügyfél pedig vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja a tanácsadót.

Arról, hogy milyen állásokra jelentkezett, hol járt, miket tapasztalt az állásinterjúkon annak érdekében, hogy ezeket a tapasztalatokat integrálni lehessen. A tanácsadó segít az élmények átdolgozásában, az egyéni erősségek kiemelésében, az előrehaladás követésében.

 

A klubszerű működés a csoportos helyzetek megoldásával, a szabálykövető viselkedés begyakorlásával segít az ügyfelek, ami a tartósan munkanélküli embereknek utat nyit a munka világa felé.

 

Ha más típusú probléma is kíséri az álláskeresési helyzetet, akkor a családgondozóval vagy más intézmény munkatársával is együttműködik a tanácsadó az ügyfél érdekében, hogy az álláskereső státuszba tudjon kerülni.

Az első két hónap alatt 61 ügyfél érkezett, közülük a program végéig már 11-en dolgoznak!

 

Egyesületünk 2011. június 1. és 2011. szeptember 31. között mentorációs szolgáltatást nyújtott olyan hátrányos helyzetű ügyfeleknek, akik bérpótló juttatásban részesülnek.

4 mentorunk 320 emberrel dolgozott. 4 körzetben mentoráltunk, 8 munkaügyi kirendeltségen voltak regisztrálva azok az ügyfelek, akiket elláttunk.

 • Ceglédi Kirendeltség

 • Váci Kirendeltség

 • Dabasi és Ráckevei Kirendeltség

 • Bartók Béla úti Kirendeltség Budapest, Budaörsi Kirendeltség, Érdi Kirendeltség és Zsámbéki Kirendeltség

 

58 településről kerültek ügyfelek a programba, egy-egy mentor 12-19 településről fogadott álláskeresőket.

Az álláskeresők mellett foglalkoztunk munkáltatókkal is. Megkerestünk mintegy 300 céget e-mailben és személyesen azért, hogy feltárjunk olyan álláshelyeket, ahol ügyfeleink el tudnak helyezkedni.69 munkáltató tett munkaerőigény bejelentést 132 munkakörre általunk.

A program ideje alatt a közfoglalkoztatást szervezőkkel, közfoglalkoztatást biztosítókkal is együttműködtünk az egyes településeken.

Az ügyfeleinkkel a mentoraink végigvették eddigi álláskeresési és munkatapasztalataikat, és az elhelyezkedésüket befolyásoló egyéb tényezőket, és egy - a válaszok alapján kialakult - személyre szabott terv alapján segítették az ügyfeleket abban, hogy állást, képzést, egyéb ellátást vagy egyéb segítséget kapjanak. Önéletrajzok, motivációs levelek megírásával, állások feltárásával, e-mailes állásjelentkezési lehetőség megteremtésével, az interjús tapasztalatok átbeszélésével, egyéb segítő beszélgetésekkel támogattuk az ügyfeleket az elhelyezkedés érdekében. Folyamatosan információkat adtunk az állásokkal, képzésekkel, ellátásokkal kapcsolatban. Kerestünk más szervezeteket, amelyek tudják támogatni tovább az embereket, ha a program lejár.

A program eredményei:

A program elvárása az volt, hogy minimum az emberek 20 %-val érjünk el eredményt azzal, hogy állásba vagy képzésbe juttatjuk őket vagy más olyan szolgáltatásba irányítjuk, ahol készségeik fejlődhetnek.

A megjelölt minimumot Egyesületünk magasan túltejesítette: 35,3 %-os eredményt értünk el.

 • Állásba került 34 fő

 • Képzésbe került 17 fő

 • Külső szolgáltatásba került 21 fő

 • Közfoglalkoztatásba került a program ideje alatt 41 fő

 

További eredményekről is tudunk, amelyek már nem jelentek meg a fenti statisztikában: további 26 ember kezdett dolgozni, és egy fő még képzésbe került az év végéig!

 

Egyesületünk 2010. április és 2011. március között a Közép-magyarországi Munkaügyi Központ három kirendeltségével együttműködve nyújtott tanácsadás szolgáltatást a regisztrált, programba vont ügyfeleknek, összesen 233 főnek.

 • Budaörsi Munkaügyi Kirendeltség - 57 fővel,

 • Pályakezdő és Diplomás Iroda - 162 fővel,

 • Katona József utcai Kirendeltség - 76 fővel a program végéig.

A szolgáltatásnyújtás helyszíne a kirendeltségeken vagy azokhoz közel található iroda volt; Budaörsön a Városi Ifjúsági Klub, ill. a kirendeltség a helyszín, a két másik kirendeltségről az egyesület irodájába érkeztek az ügyfelek; V. ker., Veres Pálné u. 12. 2. em. 2/B. alá.

Tanácsadásra azokat az ügyfeleket irányította a kirendeltségen dolgozó munkatárs, akik egy konkrét elakadással küzdöttek az elhelyezkedés előtt. Az ügyfelek maximum 4 alkalommal tudtak részt venni támogató beszélgetésben, a tanácsadóval közösen.

 

5 tanácsadási forma lehetséges

Munkatanácsadás

A munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, illetve az egyéni munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.

Pályatanácsadás

A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályatervének kialakítása.

Álláskeresési tanácsadás

Azoknak célszerű igénybe vennie, akiknek álláscélja tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Az álláskeresési tanácsadás segítségével fejleszthető az önismeret, megismerhetők a pályázat-, és önéletrajzírás fortélyai, az állásinformációk beszerzésének lehetőségei, az állás megszerzésének és megtartásának módjai.

Rehabilitációs tanácsadás

Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában

Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az - életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő - elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket.

 

Munkánkra jellemző, hogy ügyfeleink elhelyezkedése érdekében a tanácsadási alkalmak letelte után nem hagyjuk magára az ügyfelet, hanem továbbra is igénybe veheti az álláskereső klubot, és segítséget kap egy mentortól, aki kíséri, támogatja az elhelyezkedésig vagy a program végéig.

 • 2010. szeptember - 2011. március  mentorációs együttműködés a Pályakezdő Diplomás Iroda, a Katona József utcai Munkaügyi Kirendeltség és a Bajáki Ferenc utcai Munkaügyi Kirendeltségen regisztrált, programba került álláskereső ügyfeleknek. Az egyes kirendeltségekről az első évben 120-120, a második évben 90-90 főt láttunk el, vagyis 2010-2011-ben összesen 210 főt kirendeltségenként. Az egyes mentorok 60-60 fővel dolgoztak havonta

 • 2009. május -2009. december között a TÁMOP 1.1.2. program keretében a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 8 budapesti kirendeltsége ügyfeleinek nyújtottunk mentorációs szolgáltatást.

 • 2009 – 2010; MunkaTárs Program a Polyklubban.

 • 2008 – 2009 között működött az Európai Üzleti Polytechnikum diákjainak a Hozzáállás-klub, mely álláskeresési tanácsadást nyújtott a Polyklubban.

 • ​2008 tavaszától a TÁMOP program keretében a Közmunka Egyesülettel közösen diplomás és pályakezdő álláskeresőknek nyújtottunk egyéni tanácsadás keretében pályaorientációs és munkatanácsadással kapcsolatos szolgáltatásokat.

 • 2007-2009 között működtettünk Álláskereső Klubot tartós munkanélküli és rendszeres szociális segélyezett ügyfeleknek a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat irodájában.

 • 2003 és 2008 között közreműködtünk a munkaerő toborzásban, kiválasztásban, valamint mentori szolgáltatást és képzéseket nyújtottunk az Ability Park részére​

 • 2000-2007-ig a VII. kerületben az Álláskereső Klub komplex szolgáltatásait egyesületünk munkatársai nyújtották a Családsegítő Szolgálattal közösen.

HVG Állásbörze február 22-én és 23-án 10-18 óráig a SYMA Rendezvényközpontban.

 

 

Külföldi munkavállalást segítő tanácsadás a BME Külügyi Börzén 2011. október 26-án, 10-17 óráig

Álláskeresési tanácsadás az Immochan Virtuális Oktatás- és Állásbörzén október 27-28-án.

 • video cv - a jövő önéletrajza

 • álláskeresési tanácsadás

 • tippek önéletrajzíráshoz és motivációs levélhez

 • állásinterjúval kapcsolatos kérdések és felkészülés

 • Álláskeresők Oldala a facebook-on

 • angol nyelvi és számítógépes felkészüléssel kapcsolatos információk

 • önkéntesség külföldön (EVS)

Helyszín : a Csoport-téka Egyesület virtuális standja és chat-szobája

2011. június-szeptember: Mentorációs szolgáltatás nyújtása regisztrált álláskeresőknek

2010-11 Tanácsadás szolgáltatás nyújtása a Közép-magyarországi Munkaügyi Központ 3 kirendeltségén regisztrált álláskereső ügyfeleknek

Korábbi évek: munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása

egyéni és csoportos formákban

2011. megjelenéseink állásbörzéken

Egyesületünk KARRIER TANÁCSADÁS-sal várta a látogatókat

A rendelkezésre álló 30 percben áttekintettük a jelentkező  eddigi pályafutását, és közösen kidolgozunk egy „portfóliót", ami az ő egyedi jellemzője lett az ideális állás megtalálásáért folytatott keresés során. Kiemeltük azokat a csak rá jellemző érdekességeket, értékeket, amit képviselve magabiztosabban szerepel majd az interjúkon, és a kiválasztási folyamat többi lépésében.

 • Video CV-ről - információk a jövő önéletrajzáról

 • Kklubinformációk: angol és magyar nyelvű állásinterjúsra való felkészítésről, illetve angol nyelvi társalgási, nyelvtani, nyelvvizsga előkészítő és számítógépes klub

 • EVS - Európai Önkéntes Szolgálatról: egyesületünk küldő és fogadó szervezetként várja az önkéntes szolgálatra jelentkezőket

bottom of page